HIDEO premium website template

Aluminium Dross

Aluminium dross adalah massa kotoran padat mengambang di logam cair atau tersebar dalam logam, seperti besi tempa. Ini dapat digunakan sebagai bahan utama untuk pemulihan logam dengan harga yang baik.